Καλάθι

Φωτοβολταϊκά – Ενέργεια

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι διατάξεις που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από την ηλιακή ακτινοβολία και ανήκουν στη κατηγορία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς και λειτουργίες της καθημερινής μας ζωής, όπως στις τηλεπικοινωνίες, στην ηλεκτροδότηση απομονωμένων οικισμών, στην άντληση και τον καθαρισμό νερού, στον οικιακό τομέα, στον φωτισμό πάρκων, στη σηματοδότηση οδικής κυκλοφορίας, ναυτιλίας, αεροναυτιλίας κ.λπ. H ΑΣΤΡOΝ ELECTRIC A.E  διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις Φ/Β συστημάτων, στις καλύτερες δυνατές τιμές.

Εξειδίκευση Αναζήτησης

by Great Way IT