Καλάθι


Ενεργειακή ταξινόμηση των ballast και στοιχεία σύγκρισης ηλεκτρομαγνητικών και ηλεκτρονικών ballast


Tα στραγγαλιστικά πηνία με βάση το σύστημα ενεργειακής ταξινόμησης της CELMA (1997) – δηλαδή, την Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Κατασκευαστών για Φωτιστικά και Ηλεκτροτεχνικά Εξαρτήματα Φωτιστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – κατατάσσονται, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000 / 55 /ΕΚ, στις επτά κατηγορίες που δίνονται στον παρακάτω πίνακα:


Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το ΦΕΚ Β' 1122 της 17/6/2008 προβλέπει «την μέχρι τις 31 Μαΐου 2009 σε όλα τα δημόσια κτίρια αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων που αποτελούνται από λαμπτήρες πυρακτώσεως ή φθορισμού κλάσης ενεργειακής απόδοσης κατώτερης της Β, με λαμπτήρες φθορισμού κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α ή Β, εφοδιασμένους με ενσωματωμένο ή εξωτερικό στραγγαλιστικό πηνίο, τύπου ηλεκτρονικού ή ηλεκτρονικού με ρύθμιση και εναλλακτικά μαγνητικού τύπου υψηλής απόδοσης, αποκλειόμενης της χρήσης μαγνητικών πηνίων υψηλών απωλειών και τύπου standard, με εφαρμογή, κατά τα λοιπά, της κοινής υπουργικής απόφασης Δ6/Β/17682/16-10-2001».

Δυστυχώς, όμως, η παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση – μέχρι και σήμερα που γράφεται το άρθρο αυτό, 3ος του 2013 – δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως, παρά μόνο σχεδόν επιλεκτικά σε δημόσια κτίρια ....

Αυτό οφείλεται σε πολλούς και διάφορους λόγους που έγκεινται στην καθημερινότητα της ελληνικής πραγματικότητας, και στον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς, και κυρίως οι κεντρικώς διοικούντες.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύντομα δεν θα επιτρέπεται η διάθεση των ενεργοβόρων ηλεκτρομαγνητικών ballast για λαμπτήρες φθορισμού σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια διεξοδική σύγκριση μεταξύ ηλεκτρομαγνητικών και ηλεκτρονικών ballast, δίνεται εδώ

Πηγή: Στέφανος Τουλόγλου (http://steftouloglou.blogspot.gr)

Tags:

by Great Way IT Κατασκευή ιστοσελίδας