Καλάθι

Η  Astron Electric σας παρέχει τη δυνατότητα να μειώσετε το λογαριασμό της ΔΕΗ για τα επόμενα 25 χρόνια με το Net Metering ή διαφορετικά με τον συμψηφισμό ενέργειας. Με το Net Metering μπορείτε να παράγετε δωρεάν από τον ήλιο την ενέργεια που χρειάζεστε για το σπίτι ή για τον χώρο εργασίας σας. Να έχετε δωρεάν θέρμανση-ψύξη και δωρεάν ζεστό νερό. Κερδίστε τόσο στην οικονομία όσο και στην απόδοση με μια κίνηση. Σας εγγυόμαστε 100% την παραγωγή. Πληρώνουμε εμείς την διαφορά!!!
Το Netmetering σε 10 ερωτήσεις

Mε την Υπουργική Απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461 τέθηκε σε εφαρμογή το ειδικό πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς, ή όπως είναι πιο γνωστό το net-metering.  Ακολουθούν κάποιες απαντήσεις στα κυριότερα ερωτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτή, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας του ειδικού προγράμματος  και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν.

1.    Τι είναι ο ενεργειακός συμψηφισμός (net-metering);

Σύμφωνα με την παρ. 6 της υπουργικής απόφασης: «Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση»

Αυτό σημαίνει ότι από την ενέργεια που καταναλώνουμε αφαιρείται η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα.

2.    Τι γίνεται η τυχόν παραπάνω ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά;

Ο ενεργειακός συμψηφισμός έχει ετήσια βάση, δηλαδή τυχόν περίσσεια ενέργειας που παράγεται σε κάποια περίοδο (π.χ. καλοκαίρι), πιστώνεται στον λογαριασμό και μπορεί να συμψηφιστεί με κάποια άλλη περίοδος (π.χ. χειμώνας), όπου υπάρχει έλλειμμα της παραγόμενης ενέργειας.

Επειδή ο κύκλος συμψηφισμού είναι ετήσιος, αν υπάρχει περίσσεια παραγόμενης ενέργειας μετά την πάροδο του έτους, αυτή παραχωρείται στο δίκτυο δωρεάν.

3.    Ποια είναι μέγιστη ισχύς που μπορεί να εγκατασταθεί;

Η μέγιστη ισχύς εγκατάστασης στην ηπειρωτική χώρα και στα διασυνδεδεμένα νησιά είναι 20kW ή το ήμισυ της συμφωνημένης ισχύς της παροχής, με μέγιστο όριο τα 500kW. Δηλ. αν μια βιοτεχνία έχει παροχή 50kW από την ΔΕΗ, τότε μπορεί να εγκαταστήσει μέχρι 25kW.

Τα αντίστοιχα όρια για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι 10kW, με μέγιστο όριο τα 20kW, ενώ για την Κρήτη τα όρια αυτά διαμορφώνονται στα 20kW, με ανώτατο όριο τα 50kW.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ ορίζεται ότι στην Πελοπόννησο και την Νότια Εύβοια η μέγιστης ισχύς περιορίζεται στα 20kW ανά σύστημα.

4.    Σε ποια σημεία μπορεί να εγκατασταθούν οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες;

Οι συλλέκτες μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε σύστημα σταθερών βάσεων στον ίδιο ή όμορο χώρο με τον χώρο που τροφοδοτείται από τον μετρητή συμψηφισμού. Επιτρέπεται να τοποθετηθούν είτε στο έδαφος είτε σε οποιαδήποτε κατασκευή, η οποία διαθέτει οικοδομική άδεια (π.χ. κτήρια, σκέπαστρα, γκαράζ κ.α.)

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το φ/β σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί και σε ένα γειτονικό χώρο, είτε στο έδαφος, είτε σε κάποιο κτίσμα.

5.    Ποιος μπορεί να εκμεταλλευτεί το φ/β σύστημα;

Δικαίωμα ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

6.    Πόσα συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν σε ένα κοινόχρηστο χώρο;

Σε ένα κοινόχρηστο χώρο μπορούν να τοποθετηθούν ένα ή περισσότερα φ/β συστήματα, αρκεί να υπάρχει η έγγραφη συναίνεση όλων των ιδιοκτητών. Σε κάθε περίπτωση κάθε φ/β σύστημα θα πρέπει να αντιστοιχίζεται σε ένα μετρητή.


Έτσι στην ταράτσα μιας πολυκατοικίας μπορούν να τοποθετηθούν παραπάνω του ενός συστήματος από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.  Μάλιστα τα φ/β συστήματα του συγκεκριμένου προγράμματος μπορούν να συνυπάρξουν με φ/β συστήματα του προηγούμενου προγράμματος για φ/β στις στέγες, σε διαφορετικό μετρητή κατανάλωσης προφανώς.

 

7.    Ποιο είναι το όφελος από την εγκατάσταση ενός φ/β συστήματος;

Η υπουργική απόφαση ορίζει ποιες ακριβώς χρεώσεις ενέργειας συμψηφίζονται και ποιες όχι. Έτσι για τα οικιακά τιμολόγια (Γ1) το όφελος για τον καταναλωτή είναι 0,185€ ανά παραγόμενη kWh ενέργειας, ενώ στα επαγγελματικά τιμολόγια (Γ21-Γ22), το όφελος κυμαίνεται από 0,120€ ως 0,165€ ανά παραγόμενη kWh ενέργειας.

 

8.    Πόσους φ/β συλλέκτες πρέπει να τοποθετήσω στο σπίτι μου;

Η ισχύς του φ/β συστήματος που θα πρέπει να τοποθετηθεί ορίζεται σε κάθε περίπτωση από την ετήσια καταναλισκόμενη ενέργεια του αντίστοιχου μετρητή. Αφού δεν υπάρχει αποζημίωση για την περίσσεια ενέργεια που διαχέεται στο δίκτυο σε ετήσια βάση, το φ/β σύστημα θα πρέπει να υπολογιστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης, μεγιστοποιώντας παράλληλα το όφελος για τον καταναλωτή.

 

9.    Ποιος είναι ο χρόνος απόσβεσης ενός τέτοιου συστήματος;

Εφόσον έχει υπάρξει σωστή μελέτη και εγκατάσταση του συστήματος ο χρόνος απόσβεσης μια τέτοιας επένδυσης υπολογίζεται περίπου στα 6 με 8 χρόνια, ανάλογα το τιμολόγιο κατανάλωσης, τον προσανατολισμό και την κλίση εγκατάστασης των φ/β συλλεκτών.

 

Επίσης, θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του ότι οποιαδήποτε αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ, αυτομάτως συνεπάγεται και αύξησης του οφέλους που προκύπτει από την παραγόμενη ενέργεια, μειώνοντας αντίστοιχα τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης.

 

10.  Ποιος πρέπει να εγκαταστήσει το φ/β σύστημα στο σπίτι ή την επιχείρησή μου;

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η σωστή μελέτη και εγκατάσταση του φ/β συστήματος παίζουν το κυριότερο ρόλο στην σωστή λειτουργία και γρήγορη απόσβεση του συστήματος. Έτσι καλό είναι να επιλέξετε κάποιον με τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία στην μελέτη και εγκατάσταση φ/β συστημάτων.

Η Άστρον Electric με πάνω από 5 χρόνια εμπειρία στην μελέτη και εγκατάσταση φ/β συστημάτων, διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό τόσο για την μελέτη και εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων, όσο και την μετέπειτα υποστήριξη και συντήρησή τους.


Ελάτε σήμερα κιόλα σε ένα από τα 8 καταστήματά μας για να συζητήσουμε μαζί πώς μπορείτε να απαλλαχτείτε από τον λογαριασμό ρεύματος. Διευθύνσεις καταστημάτων εδώ!

Tags:

by Great Way IT Κατασκευή ιστοσελίδας